Vol250女神王雨纯普吉岛旅拍户外眼镜OL内衣装秀豪乳翘臀诱惑45P王雨纯魅妍社

Vol250女神王雨纯普吉岛旅拍户外眼镜OL内衣装秀豪乳翘臀诱惑45P王雨纯魅妍社

加甘草名栀子甘草豉汤,加生姜名栀子生姜豉汤,加枳实名枳实栀子豉汤。因表邪入里,里气拒格,上逆作呕,故为殃属少阳也,宜小柴胡汤。

以其经贯五脏六腑之,故病有脏腑传变之候。伤寒表证,当汗而不可下。

心气虚热而神不足,则发为郑声。因以世俗多疹不敢服药,以误小儿诸病多矣。

热毒炎炎不已,故舌卷焦黑,鼻内生煤烟也。尽痛难转侧,是湿则令人一身尽痛不能转侧。

若不兼太阳头痛、恶寒、发热、自汗之表,则不用桂枝而用肉桂,故曰桂分用也,治诸虚饮渴,加人参,名春泽汤。解表里俱见之证∶或半在表,或半在里之证者,谓前表里二证,病在相参。

前三日,太阳、阳明、少阳受之,热壮于表,汗之则愈;后三日,太阴、少阴、厥阴受之,热传于里,下之则痊。 热盛则气血壅会必多,大凉则血退不彻,返凝于凉,故宜温冷相半用之。

Leave a Reply